top of page

“Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
is dementie prioriteit nummer 1. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (ca
70%). In
Vlaanderen leven naar schatting 122 000 mensen met dementie. In België wordt dit aantal op

202 000 geraamd. Hiervan zijn minimaal 3000 mensen jonger dan 65 jaar (= jongdementie). Door de vergrijzing
van de bevolking mogen we verwachten dat het aantal personen met dementie zal toenemen. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun familieleden, mantelzorgers en/of andere
verzorgers.


Dementie is geen toestand, maar iets dat steeds in wording is: een persoon met dementie is niet zomaar bepaalde, overwegend verstandelijke, vermogens kwijt. Hij of zij is ze voortdurend aan het verliezen. De meest voorkomende vorm van dementie werd in het begin van de 20ste eeuw ontdekt door Aloïs Alzheimer (1864-1915), een Duitse zenuwarts.”
 

Bron: Voor meer info over dementie en jongdementie
kan u altijd terecht bij de Alzheimer
Liga Vlaanderen vzw (
www.alzheimerliga.be) (alsook naar) en Expertisecentrum

Dementie Vlaanderen (www.dementie.be), waarvan de directeur Jurn Verschraegen tevens lid van de Raad van Bestuur van Het Ventiel is.


Jongdementie legt een grote financiële last op het gezin. Het treft vaak gezinnen met studerende kinderen of met een huis op afbetaling. In sommige gevallen valt naast het inkomen van de kostwinner ook het inkomen van de partner weg, of komen er kosten voor dag- of residentiële opvang bij.


Daarom kiest Het Ventiel ervoor om de activiteiten gratis aan te bieden, opdat niemand hoeft af te haken omwille van de kosten. Het Ventiel biedt zeer veel activiteiten
aan op diverse vlakken, zowel sportief, als creatief als de dagdagelijkse activiteiten, waaronder wandelen en gezellig samenzijn.


Het Ventiel kan steunen op meerdere buddy’s Iedereen die aan Het Ventiel meewerkt, doet dit gratis, belangeloos, voor niets.


Aan de buddy’s wordt enkel de effectief gemaakte kosten en verplaatsingen vergoed. Daarnaast sluit Het Ventiel een verzekering af voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand, in het belang van alle betrokkenen.

bottom of page