top of page

HET VENTIEL VZW

Jongdementie is een ingrijpende ziekte
die mensen overvalt in de fleur van hun leven.
Veel dingen lukken niet meer, mensen
raken stilaan in een sociaal isolement. Dit
wordt doorbroken met Het Ventiel.

 

Het Ventiel organiseert daarvoor veel activiteiten
die ook een uitdaging zijn voor elke
deelnemer, zowel mensen met jong dementie
als hun buddy’s.

 

Het Ventiel focust op wat wèl kan en biedt
de mensen met jongdementie nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven aan zoals
paardrijden, schilderen, beeldhouwen,
zeilen... De twinkel in de ogen van de mensen
met jongdementie is het mooiste bewijs
dat het werkt.

Zanger Rick de Leeuw, VRT-journalist Chris
Van den Abeele, directeur Expertisecentrum
Dementie Vlaanderen Jurn Verschraegen
en ‘Topdokter’ van de geheugenkliniek
UZ Gasthuisberg Leuven Professor Mathieu
Vandenbulcke, zijn als lid van de Raad van
Bestuur zeer nauw betrokken bij de werking
van Het Ventiel.


Veel andere ‘BV’s’ zoals Jan Hautekiet, Marijn
Devalck, Kamagurka, Koen Buyse (Zornik),
Bart Schols (De Afspraak), Phara D’Aguirre
etc… dragen Het Ventiel een warm hart toe
en zetten mee hun schouders onder onze
actie waardoor Het Bi-Ventielbos zeker ruime
regionale en nationale media-aandacht
zal krijgen zowel nu als in de toekomst.

Dit alles kost echter geld en het is daarom dat wij een warme oproep doen. VZW Het Ventiel wil in de toekomst een project CO-HOUSING realiseren waarbij verschillende gezinnen met iemand met jongdementie samen wonen en de ruime betrokkenheid van de gezinnen onderling centraal staat. Het individueel gezinsleven blijft behouden maar samen met andere gezinnen is veel meer mogelijk dan alleen, ook als gezin.
 

Met de opbrengst van deze actie wenst VZW Het Ventiel een actief engagement op te nemen om dit project verder uit te werken.


Blaas mee lucht in Het Ventiel!

Gedragen door sterke schouders en voortgestuwd door de warme adem van enthousiaste mensen werd mijn droom werkelijkheid. Het Ventiel vzw, buddywerking voor mensen met jongdementie.

 

De leden van de Raad van Bestuur

 

Rick de Leeuw, voorzitter en peter

Omdat ik niet goed weet hoe het voelt als de vaste grond onder je voeten wordt weggespoeld. Omdat ik niet goed weet hoe het is als de gelukzalige vanzelfsprekendheid van het dagelijkse bestaan plaats maakt voor een mix van angst, schaamte en woede. Omdat ik niet goed begrijp wat het is om in een uitzichtloze situatie telkens een nieuw perspectief te moeten ontdekken. Maar omdat ik weet dat leven mensenwerk is, blaas ik mijn warme adem door Het Ventiel.

 

 

Gudrun Callewaert, initiatiefnemer en ondervoorzitter          

Tijdens de TeGek!?-mini Tour de France in het teken van jongdementie zag ik hoe Patrick opleefde, hoe hij weer zin kreeg in het leven, hoe hij de twinkel in zijn ogen terugkreeg. Hij genoot van het fietsen -iets wat hij nog nooit gedaan had-, van de warme contacten met lotgenoten en van de ongedwongen vriendschap van de buddy’s Rick, Chris en Koen. Toen wist ik : ‘Dat mag hier niet stoppen ,niet voor       hem maar ook niet voor anderen!’. Met ‘Het Ventiel’ wordt mijn droom werkelijkheid.  Met ‘Het Ventiel’ willen we de twinkel in de ogen terugbrengen en zo het leven weer wat leefbaarder maken voor de mensen met jongdementie en hun omgeving. Daarom blaas ik mijn warme adem door Het Ventiel.   

 

Antoon Baert, secretaris-penningmeester

Omdat een droom van vrienden helpen verwezenlijken een boost betekent voor eigen hart. Omdat jongdementie een vergeten ziekte is en we dit uit de taboesfeer willen halen. Omdat actief participeren in de samenleving voor hen belangrijk is. Omdat een buddy vriendschap, begrip en een sterk en warm gevoel geeft. Daarom blaas ik mijn warme adem door Het Ventiel.      

 

Marc Van Biervliet                                            

Als je na meer dan 20 jarig vriendschap, je vriend soms ziet afglijden in het ijle, als je soms niet meer deftig kan praten , als je hem ziet verdwijnen in een isolement, zijn dat allemaal elementen die erg veel pijn doen voor de onmiddellijke omgeving maar ook voor ons als vriend. Na de trip met  TeGek!? kregen we een andere vriend te zien. De goesting was terug. Hij werd opgevangen door een fantastische bende met lotgenoten. Toen er daarna  een vervolg kwam met Het Ventiel,  stak ik graag mijn schouders onder dit project.

 

 

Chris Van den Abeele

Eigenlijk doe ik mee omdat ik Patrick, jong-dementie patiënt, leerde kennen en er bevriend mee raakte.  Het is heerlijk dat je als vriend iets kunt betekenen voor iemand anders.  Ik hoop met een klein beetje inzet iemand te kunnen helpen, en voel mezelf er goed bij. Door Patrick zijn verhalen is de dementiethematiek me in het algemeen gaan interesseren.  Dementie doet me nadenken over de essentie van mens-zijn, en over samenleven. 

 

Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Dementie op jonge leeftijd overvalt je en leidt al te vaak tot isolement voor de persoon zelf en zijn directe omgeving. Dat eiland-gevoel zie ik graag doorbroken. Omdat ik geloof in de kracht van menselijke verbondenheid en relaties. Omdat ik geloof in empowerment. Omdat ik mensen met jongdementie en hun naasten de broodnodige kwali-tijd gun opdat zij gewoon, net als jij en ik, deel kunnen uitmaken van onze samenleving.  Daarom blaas ik mijn warme adem door Het Ventiel.

 

 

Mathieu Vandenbulcke, professor geheugenkliniek UZ Gasthuisberg Leuven (bekend van Topdokters op VT4 )

Omdat ik het belangrijk vind meer aandacht te geven voor wat personen met jongdementie kunnen dan voor wat ze niet meer kunnen, steun ik dit unieke project. Een uitdaging voor de persoon zelf, familie én buddy.

bottom of page